Yapı Denetimi Programı Tanıtım

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
İNŞAAT  BÖLÜMÜ
YAPI DENETİMİ PROGRAMI

ALINAN ÜNVAN

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Yapı Denetimi  meslek elemanı önlisans derecesi verilecektir.

ÖZEL KABUL ŞARTLARI

Yükseköğretime Öğrenci kabulü için ülke çapında yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) girmiş olması veya sınavsız geçiş sınavına başvuru yapmak zorundadır. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) yılda bir kez Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Öğrenci Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den alınan puan ve lise not ortalamalarına göre Yüksek Öğretim kurumlarındaki bölümlere yerleştirilir.

 YETERLİLİK ŞARTLARI

Ön lisans Derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

PROGRAMIN TARİHÇESİ

İnşaat programı, Muğla  Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu 1994-1995 Eğitim –öğretim yılında  başlamış olup 01.08.2011 İKMEP kapsamında  2011-2012 Eğitim –Öğretim dönemine Yapı denetim programı olarak devam etmektedir.

PROGRAM PROFİLİ

Yapı Denetimi Önlisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli laboratuarları ile desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. Mezun olduklarında teknik projeleri okuyabilme, çizebilme ve yerinde uygulayabilme becerilerini kazanırlar.  Mezunlar üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Yapı Denetimi teknikerinin almış olduğu eğitim ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.

PROGRAM ÇIKTILARI

Yapı Denetimi Programı‘na uygun alanlardaki yeterli pratik ve teorik bilgilerin verilmesini sağlar, gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi sunar, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi sunar, mimari ve statik projeleri bilgisayar ortamında çizebilir ve raporlar hazırlayıp sunar, yapı Denetimi Programı içinde ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar ve denetler.

SINAV YÖNETMELİĞİ, DEĞERLENDİRME VE DERECELENDİRME

Öğrencilerin,  Yapı Denetimi  Programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir. Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

MEZUNİYET ŞARTLARI

Bir öğrencinin Yapı Denetimi  Programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

-          Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması

-          4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması

-          60 iş günü (4 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Yapı Denetimi  Programı Önlisans Programında eğitim; bilimsel, teknolojik, düzenli laboratuvar ve atölye uygulamalarıyla da desteklenerek profesyonelce yapılmaktadır. Yapı Denetimi  Programında dersler; teorik bilgiler, deneysel yetenek ve kabiliyetler, geleneksel ve modern teknolojideki uygulamalara göre verilmektedir. Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişen elemanlar, inşaat alanındaki araştırma birimlerinde, değişik kamu kurumlarında/kuruluşlarında tekniker kadrosu ile çalışabilmektedirler. Özel sektörde geleneksel ve modern teknoloji ile üretim yapan endüstrilerde, inşaat sektörünün imalat, satış, satış sonrası, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi kademelerinde yönetici/mühendis ile işçi arasında nitelikli eleman olarak çalışma imkanı bulmaktadırlar. Bunların yanı sıra özellikle satış sonrası hizmetleri ile ilgili olarak kendi işyerlerini açıp çalıştırabilmektedir.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

“Yapı Denetimi  Programı” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde aşağıda yer alan lisans programlarına geçiş yapabilirler.

-          Yapı Tasarım Öğretmenliği

-          Yapı Öğretmenliği

-          İnşaat Mühendisliği

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Tam zamanlı.

PROGRAM BAŞKANI

Öğr. Gör. M. Afşin ERDOĞAN

AKTS KOORDİNATÖRÜ

Öğr. Gör. Nedret ERBOY

 

Bağlantılar
Tanıtım
İletişim

Orhaniye Mahallesi İskender Alper Caddesi Papatya Sokak No:25/2 48000 MUĞLA

Yukarı Çık